מזבלת- מספקת שירות לחממות, בתי רשת, מטעים וכרמים וגידולי השורה.