משתת מערג

משתת מערג 6 מטר, מתקפל.
עם רגלי צ'יזל במרכז הערוגה.