Kello Bilt

חברת Kello Bilt, היא חברה קנדית ותיקה המייצרת דיסקים איכותיים וחזקים לעבודות קשות ומתמשכות.
איכות הדיסקים שלהם ידועים בכל העולם ומספקים איכות ועוצמת בנייה שמשרתים את החקלאי למשך שנים רבות.