מיכון חקלאי

מגוון כלים איכותיים לגידולי שדה – מפזרות זבל, מרססים, מכסחות ומרסקות, מערכות שקילה, דיסקים, קלשוני חבילות ועוד…