מיכון רפתות

מגוון כלים איכותיים לעבודות רפת – מקרבי מזון, עיבוד חבילות חציר, מיכון לתחמיץ ועוד