מיכון רפתות

מוצרים חדשים יעלו בקרוב!
מגוון כלים איכותיים לעבודות רפת – מקרבי מזון, עיבוד חבילות חציר, מיכון לתחמיץ ועוד